O meni

Ovaj uvod može izgledati jednostavno na prvi pogled, ali vjerujte mi , ovo je više od jednostavnog. Moja misija je da uhvatim zraku svjetla, boja i materijala unutar vašeg prostora sa samo jednim ciljem, koristeći moje znanje unutarnjeg dizajniranja da napravim vaš dom toplijim, udobnijim i prilagođen vašim osjećajima. Preko sto i pedeset uspješno rješenih projekata u Hrvatskoj, Italiji i Africi, uključujući suradnju sa puno mojih kolega, služeći kao preporuka da će vaš dom cvjetati u bilo kojem dizajnu koji želite.

Funkcionalnost kombinirana sa estetikom i predano odabranim detaljima je važno, ali i bliska suradnja između arhitekture i prirode je od ključnog značaja za kreiranje harmonije življenja…

Poslije školovanja u respektabilnoj talijanskoj dizajnerskoj i modnoj školi, posvetio sam svoj rad prema osobnom odnosu sa prirodom i kreiranjem individualnog stila koji garantira top kvalitetu i visoku personalizaciju dizajnerskog identiteta za sve vaše živuće i poslovne prostore. Zadovoljstvo mojih klijenata je moja najveća nagrada, a tajna leži u suradnji sa mojim klijentima sa samo jednim ciljom – postizanje maksimalnog rezultata i uspjeh u ostvarenju klijentovih želja.

Kao šta sam već i napomenuo, povjerite mi vaš prostor i probudit ćete se u svom dizajnerskom snu…

This introduction can look simple at first glance, but believe me, this is more than simple. My mission is to capture the air of light, color and material within your space with just one goal, using my knowledge of interior design to make your home warm, comfortable and tailored to your feelings. Over one hundred and fifty successfully managed projects in Croatia, Italy and Africa, including collaboration with a lot of my colleagues, serving as a recommendation that your home will flourish in any design you want.

Functionality combined with aesthetics and carefully selected details is important, but close collaboration between architecture and nature is of crucial importance for creating harmony of living …

After graduating in a respectable Italian design and fashion school, I devoted my work to personal relationship with nature and creating an individual style that guarantees top quality and high personalization of design identity for all your living and business spaces. The satisfaction of my clients is my biggest prize, and the secret lies in co-operation with my clients with just one goal – achieving the maximum achievement and success in achieving the client’s desires.

As I have already mentioned, confide in your space and you will wake up in your design dream …

copyright 2018.